cho tap hơp M={4,5,6,7} cach viết nao dung A{4}thuocM B)5la concuaM C{6,7}thuocM D{4,5,6)la concua M

Photo of author

By Hailey

cho tap hơp M={4,5,6,7}
cach viết nao dung
A{4}thuocM
B)5la concuaM
C{6,7}thuocM
D{4,5,6)la concua M

0 bình luận về “cho tap hơp M={4,5,6,7} cach viết nao dung A{4}thuocM B)5la concuaM C{6,7}thuocM D{4,5,6)la concua M”

  1. Đáp án:

     D là đáp án đúng

    Giải thích các bước giải: A và C có {4} và {6,7} là các tập hợp nên ko thuộc M đc, còn B thì chỉ có tập hợp mới là con của 1 tập hợp khác nên D là đáp án đúng

     

Viết một bình luận