giúp em với đúng giúp em nha Câu 15 : Một số điều cần tránh trong tình yêu ? A. Sự quyến luyến gắn bó. B. Yêu quá sớm C. Yêu một lúc nhiều người D. Q

Photo of author

By Samantha

giúp em với đúng giúp em nha
Câu 15 : Một số điều cần tránh trong tình yêu ?
A. Sự quyến luyến gắn bó. B. Yêu quá sớm
C. Yêu một lúc nhiều người D. Quan hệ tình dục trước hôn nhân
Câu 16 : Những câu tục ngữ nào sau đây nói về quan hệ hôn nhân ?
A. Thuyền theo lái, gái theo chồng. B .Ép dầu ép mỡ ,ai nở ép duyên.
C. Của chồng công vợ. D. Anh em như môi với răng
Câu 17. Trong gia đình mối quan hệ quan trọng nhất là mối quan hệ giữa:
A. Mọi thành viên trong gia đình. B. Anh chị em.
C. Vợ với chồng. D.Cha mẹ với con cái.

0 bình luận về “giúp em với đúng giúp em nha Câu 15 : Một số điều cần tránh trong tình yêu ? A. Sự quyến luyến gắn bó. B. Yêu quá sớm C. Yêu một lúc nhiều người D. Q”

  1. $\text{Câu 15. D. Quan hệ tình dục trước hôn nhân.}$

    $\text{Câu 16. A. Thuyền theo lái, gái theo chồng.}$

    $\text{Câu 17. A. Mọi thành viên trong gia đình.}$

Viết một bình luận