giúp mình nha : Một người mua 25 quyển vở với giá 3.000 đồng . Một quyển thì vừa hết số tiền đang có cùng với số tiền đó nếu mua vở giá 1.500 đồng một

By Alexandra

giúp mình nha :
Một người mua 25 quyển vở với giá 3.000 đồng . Một quyển thì vừa hết số tiền đang có cùng với số tiền đó nếu mua vở giá 1.500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển.
giúp mình nha ^^

0 bình luận về “giúp mình nha : Một người mua 25 quyển vở với giá 3.000 đồng . Một quyển thì vừa hết số tiền đang có cùng với số tiền đó nếu mua vở giá 1.500 đồng một”

 1. Số tiền người đó có là :

                        25  ×  3 000  =  75 000 ( đồng )

  Nếu mua vở giá 1.500 đồng một quyển thì người đó mua được :

                        75 000  :  1 500   =  50 ( quyển )

                                                  Đáp số : 50 quyển vở

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

   50 quyển

  Giải thích các bước giải:

   Tổng số tiền mà người đó có là :

         25 . 3.000 = 75.000 ( đồng )

  Cùng với số tiền đó nếu mua vở giá 1.500 đồng một quyển thì người đó mua được số quyển vở là :

          75.000 : 1.500 = 50 ( quyển )

                Đáp án : 50 quyển vở 

  Trả lời

Viết một bình luận