Gọi A và B là hai bến tàu trên cùng một bờ sông. Một chiếc bè được thả trôi từ bến A đến bến B với tốc độ 0,1 km/h. Cùng lúc chiếc bè được thả từ A có

By Rose

Gọi A và B là hai bến tàu trên cùng một bờ sông. Một chiếc bè được thả trôi từ bến A đến bến B với tốc độ 0,1 km/h. Cùng lúc chiếc bè được thả từ A có một chiếc ca nô cũng xuất phát từ bến A đi tới bên B rồi ngay lập tức quay trở lại A (rồi lại tiếp tục quay đầu đi tới B…). Biêt rằng khi chiếc bè tới B thì ca nô cũng tới B lần thứ 3. Tính tốc độ của ca nô đi trong nước sông không chảy.

0 bình luận về “Gọi A và B là hai bến tàu trên cùng một bờ sông. Một chiếc bè được thả trôi từ bến A đến bến B với tốc độ 0,1 km/h. Cùng lúc chiếc bè được thả từ A có”

 1. Đáp án: 0,3 km/h

  Giải thích các bước giải: Gọi vận tốc của ca nô khi nước không chảy là v.

  Thời gian bè trôi từ A đến B: \(t = \frac{{AB}}{{0,1}}\)

  Thời gian ca nô đi xuôi dòng: \({t_X} = \frac{{AB}}{{v + 0,1}}\)

  Thời gian ca nô đi ngược dòng: \({t_N} = \frac{{AB}}{{v – 0,1}}\)

  Theo đề bài ta có: \(t = 2{t_X} + {t_N}\)

  \( \Rightarrow \frac{{AB}}{{0,1}} = \frac{{2AB}}{{v + 0,1}} + \frac{{AB}}{{v – 0,1}} \Rightarrow v = 0,3\,\,km/h\)

  Trả lời

Viết một bình luận