các anh chị giúp em với ạ em hứa 5sao tính các tích sau : a)5xy.(-2bx ²y) b)(-4/5ab ²c).(-20a ∧4 bx) c)2 ³abc.1/4a ²bc ³ d)a ³b ³.a ².b ² c

By Arya

các anh chị giúp em với ạ em hứa 5sao
tính các tích sau :
a)5xy.(-2bx ²y)
b)(-4/5ab ²c).(-20a ∧4 bx)
c)2 ³abc.1/4a ²bc ³
d)a ³b ³.a ².b ² c

0 bình luận về “các anh chị giúp em với ạ em hứa 5sao tính các tích sau : a)5xy.(-2bx ²y) b)(-4/5ab ²c).(-20a ∧4 bx) c)2 ³abc.1/4a ²bc ³ d)a ³b ³.a ².b ² c”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  A,5xy×(-2bx^2y)

  =>-10bx^3y^2

  B,(4/5ab^2c).(-20a^4bx)

  =>16a^5b^3cx

  C,2^3abc×1/4a^2bc^3

  =>2a^3b^2c^4

  D,a^3b^3.a^3b^2c

  =>a^6b^5c

  Trả lời

Viết một bình luận