gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Dựng vectơ AD= vectơ GC . Chứng minh vectơ DG = vectơ GB

Photo of author

By Alaia

gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Dựng vectơ AD= vectơ GC . Chứng minh vectơ DG = vectơ GB
Leave a Comment