Gúp mính với 1,Bari oxit + nước đun Bari hiđroixit 2,Kali clorat đun Kali clorua + khí oxit 3,sắt từ oxit + khí hiđro đun sắt + nước 4,Canxi + nước

Photo of author

By Eva

Gúp mính với
1,Bari oxit + nước đun Bari hiđroixit
2,Kali clorat đun Kali clorua + khí oxit
3,sắt từ oxit + khí hiđro đun sắt + nước
4,Canxi + nước đun canxi hiđroixit + khí hiđro
5,………+……….đun Kali oxit
6,khí hiđro + sắt(lll)oxit đun sắt + nước
7,kẽm + axit sunfuric đun kẽm sùnat + khí hiđro
8, lưu huỳnh trioxit + nước đun Axit sunufurc

0 bình luận về “Gúp mính với 1,Bari oxit + nước đun Bari hiđroixit 2,Kali clorat đun Kali clorua + khí oxit 3,sắt từ oxit + khí hiđro đun sắt + nước 4,Canxi + nước”

 1. VOTE 5 SAO CHO MÌNH NHAA,CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NỮA NHÉ 

  1) bao+h2o->ba(oh)2

  2)2kclo3->2kcl+3o2

  3)fe3o4 +4 h2->3fe+4h2o

   4)ca+2h2o->ca(oh)2+h2

  5)4k+o2->2k2o

  6)3h2+fe2o3->2fe+3h2o

  7)zn+h2so4->znso4+h2

  8)so3+h2o->h2so4

  Giải thích các bước giải:

   

 2. 1)

  BaO+H2O->Ba(OH)2

  2)

  2KClO3->2KCl+3O2

  3)

  Fe3O4+4H2->3Fe+4H2O

  4)

  Ca+2H2O->Ca(OH)2+H2

  5)

  4K+O2->2K2O

  6)

  Fe2O3+3H2->2Fe+3H2O

  7)

  Zn+H2SO4->ZnSO4+H2

  8)

  SO3+H2O->H2SO4

   

Viết một bình luận