Hai bạn Mai và Lý đi chợ. Mai mua 2,5kg mận. Lý mua 3kg mận cùng loại. Biết giá tiền 1kg mận là 30 000 đồng. Hỏi Lý phải trả nhiều hơn Mai bao nhiêu t

Photo of author

By Amaya

Hai bạn Mai và Lý đi chợ. Mai mua 2,5kg mận. Lý mua 3kg mận cùng loại. Biết giá tiền 1kg mận là 30 000 đồng. Hỏi Lý phải trả nhiều hơn Mai bao nhiêu tiền?
Viết một bình luận