. Hai chất điểm A, B chuyển động tròn đều lần lượt trên hai đường tròn đồng tâm, có chu vi lần lượt là và . Khi chúng đi cùng chi

Photo of author

By Camila

. Hai chất điểm A, B chuyển động tròn đều lần lượt trên hai đường tròn đồng tâm, có chu vi lần lượt là và . Khi chúng đi cùng chiều thì chất điểm A vượt qua chất điểm B sau phút, còn khi chúng đi ngược chiều thì A gặp B sau . Tính vận tốc dài và gia tốc hướng tâm của mỗi chất điểm ?

0 bình luận về “. Hai chất điểm A, B chuyển động tròn đều lần lượt trên hai đường tròn đồng tâm, có chu vi lần lượt là và . Khi chúng đi cùng chi”

 1. Nếu lúc đầu cùng xuất phát tại cùng 1 vị trí

  Sau 2 phút A đuổi kịp B, ta có phương trình

  120ωA=120ωB+2π(1)

  sau 96 giây A gặp B, ta có phương trình

  96ωA+96ωB=2π(2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ pt giải ra tốc độ góc của A và B. Từ chu vi tính ra bán kính quỹ đạo từ đó sẽ tính được gia tốc hướng tâm

  Cảm ơn và câu trả lời hay nhất nha

Viết một bình luận