Câu 1 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2,6m, chiều rộng bằng 60% chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó. Câu 2 : a) Tính thuận

Câu 1 : Một mảnh đất hình chữ nhật có ...

Read more

tìm số nguyên tố có hai chữ số khác nhau có dạng ab sao cho ba cũng là số nguyên tố và hiệu ab-ba là số chính phương ko spam ko mạng tự làm

tìm số nguyên tố có hai chữ số khác nhau ...

Read more

mẹ đi chợ mua về một số cá.Biết số cá của mẹ mua nhiều hơn 15 con nhưng ít hơn số tròn chục tiếp theo của 15. Mỗi ngày gia đình ăn 3 con cá thì số cá

mẹ đi chợ mua về một số cá.Biết số cá ...

Read more

câu 1 : hiệu bằng 40 nếu tăng số bị trừ lên 5 đơn vị thì hiệu mới bằng câu 2 : hiệu bằng 40 nếu giảm số bị trừ xuống 5 đơn vi thì hiệu mới bằng câu 3

câu 1 : hiệu bằng 40 nếu tăng số bị ...

Read more

a,5.(2x-3)-4(5x-7)=19-2(x+11) b,5x+3,5+(3x-4)=7x-3(x-0,5) c,7.(4x+3)-4(x-1)=15(x+0,75)+7 d,3x-2,42+0,8x=3,38-0,2x

a,5.(2x-3)-4(5x-7)=19-2(x+11) b,5x+3,5+(3x-4)=7x-3(x-0,5) c,7.(4x+3)-4(x-1)=15(x+0,75)+7 d,3x-2,42+0,8x=3,38-0,2x

Read more

PROVIDE THE CORRECT FORM OF THE VERBS IN THE BRACKETS. 1. Where is your mother ? – She is in the kitchen.She =–.. ( cook ) the dinne

PROVIDE THE CORRECT FORM OF THE VERBS IN THE BRACKETS. ...

Read more

. Hai chất điểm A, B chuyển động tròn đều lần lượt trên hai đường tròn đồng tâm, có chu vi lần lượt là và . Khi chúng đi cùng chi

. Hai chất điểm A, B chuyển động tròn đều ...

Read more

Cho hàm số: y = x3 + (m + 3)x2 + 1 – m (m là tham số) có đồ thị (Cm). a) Xác định m để hàm số có điểm cực đại là x = -1. b) Xác định m để đồ thị (Cm)

Cho hàm số: y = x3 + (m + 3)x2 ...

Read more

Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích (nếu trăm năm là hữu hạn)

Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn ...

Read more

1. It’s good to do physical exercise. (for) Physical exercise ____________________________________________________________ 2. You can learn things bet

1. It’s good to do physical exercise. (for) Physical exercise ...

Read more
Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm