Hai chiếc tàu có kl m1=m2=5 nhân10 mũ7 kg lực hấp dẫn giữa chúng là 166.75 nhân 10 mũ -3 khi đó hai tàu đặt cach nhau khoảng bao nhiu

By Iris

Hai chiếc tàu có kl m1=m2=5 nhân10 mũ7 kg lực hấp dẫn giữa chúng là 166.75 nhân 10 mũ -3 khi đó hai tàu đặt cach nhau khoảng bao nhiu

0 bình luận về “Hai chiếc tàu có kl m1=m2=5 nhân10 mũ7 kg lực hấp dẫn giữa chúng là 166.75 nhân 10 mũ -3 khi đó hai tàu đặt cach nhau khoảng bao nhiu”

Viết một bình luận