Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phuong trình lần lượt là :x1=6cos(wt-n/4)(cm)và x2=6cos(wt+5n/12)(cm).tìm phương trình của dao động t

Photo of author

By Adalyn

Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phuong trình lần lượt là :x1=6cos(wt-n/4)(cm)và x2=6cos(wt+5n/12)(cm).tìm phương trình của dao động tổng hợp.(n là bi)

0 bình luận về “Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phuong trình lần lượt là :x1=6cos(wt-n/4)(cm)và x2=6cos(wt+5n/12)(cm).tìm phương trình của dao động t”

 1. Đáp án:

  \(x = 6cos\left( {\omega t + \dfrac{\pi }{{12}}} \right)cm\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}{x_1} = 6cos\left( {\omega t – \dfrac{\pi }{4}} \right)cm\\{x_2} = 6cos\left( {\omega t + \dfrac{{5\pi }}{{12}}} \right)cm\end{array}\)
  Dao động tổng hợp: \(x = {x_1} + {x_2}\)
  Cách làm nhanh bấm máy tính:
  + Chọn MODE 2
  + Bấm \(6\angle – \dfrac{\pi }{4} + 6\angle \dfrac{{5\pi }}{{12}}\) SHIFT 2 3 = \(6\angle \dfrac{\pi }{{12}}\)
  \( \Rightarrow \) Dao động tổng hợp: \(x = 6cos\left( {\omega t + \dfrac{\pi }{{12}}} \right)cm\)

Viết một bình luận