Bài 2 : Xác định từ đơn , từ ghép và từ láy trong các trường hợp sau: a, Ôi lòng Bác vậy, cứ thương ta Thương cuộc đời chung , thương cỏ hoa Chỉ biết

Photo of author

By Ariana

Bài 2 : Xác định từ đơn , từ ghép và từ láy trong các trường hợp sau:
a, Ôi lòng Bác vậy, cứ thương ta
Thương cuộc đời chung , thương cỏ hoa
Chỉ biết quên mình cho hết thảy
Như dòng sông đỏ nặng phù sa.
b, Mặt trời lên càng tỏ
Bông lúa chín thêm vàng
Sương treo đầu ngọn cỏ
Sương lại càng long lanh.

0 bình luận về “Bài 2 : Xác định từ đơn , từ ghép và từ láy trong các trường hợp sau: a, Ôi lòng Bác vậy, cứ thương ta Thương cuộc đời chung , thương cỏ hoa Chỉ biết”

 1. Đáp án:

  a, Ôi lòng Bác vậy, cứ thương ta

     Thương cuộc đời chung , thương cỏ hoa

     Chỉ biết quên mình cho hết thảy

     Như dòng sông đỏ nặng phù sa.

  Từ đơn: ôi , lòng , Bác , vậy , cứ , thương , ta , thương , thương , chỉ , biết , quên , mình , cho ,  như , đỏ , nặng 

  Từ ghép: cuộc đời chung , cỏ hoa , hết thảy , dòng sông , phù sa.

  b, Mặt trời lên càng tỏ

     Bông lúa chín thêm vàng

      Sương treo đầu ngọn cỏ

      Sương lại càng long lanh.

  Từ đơn: lên , càng , tỏ , chín , thêm , vàng , sương , treo , đầu , sương , lại , càng .

  Từ ghép: mặt trời , bông lúa , ngọn cỏ.

  Từ láy: long lanh.

 2. a) từ đơn:ôi, lòng, Bác, vậy, cứ, thương, ta, chung, chỉ, biết, quên, mình, cho, như ,đỏ, nặng. 

  Từ ghép: cuộc đời, cỏ hoa, hết thảy, dòng, sông, phù sa. 

  Từ láy : ko có

  b) từ đơn :lên, càng, tỏ, thêm, vàng, treo, sương, lại. 

  Từ ghép : mặt trời, bông lúa chín, đấu ngọn cỏ.

  Từ láy: long lanh

Viết một bình luận