Hai địa điểm A và B cách nhau 200km. Lúc 8 giờ sáng một ô tô đi từ A đến B và một xe máy đi từ B đến A. Đến 10 giờ 30 phút sáng hôm đó thì họ gặp nhau

By Melanie

Hai địa điểm A và B cách nhau 200km. Lúc 8 giờ sáng một ô tô đi từ A đến B và một xe máy đi từ B đến A. Đến 10 giờ 30 phút sáng hôm đó thì họ gặp nhau và ô tô đã đi quãng đường dài hơn quãng đường xe máy đã đi là 30km. Tính vận tốc mỗi xe.
GIÚP EM VỚI HỨA VOTE 5 SAO Ạ!

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận