Hai địa điểm A và B cách nhau 200km. Lúc 8 giờ sáng một ô tô đi từ A đến B và một xe máy đi từ B đến A. Đến 10 giờ 30 phút sáng hôm đó thì họ gặp nhau

Photo of author

By Melanie

Hai địa điểm A và B cách nhau 200km. Lúc 8 giờ sáng một ô tô đi từ A đến B và một xe máy đi từ B đến A. Đến 10 giờ 30 phút sáng hôm đó thì họ gặp nhau và ô tô đã đi quãng đường dài hơn quãng đường xe máy đã đi là 30km. Tính vận tốc mỗi xe.
GIÚP EM VỚI HỨA VOTE 5 SAO Ạ!
Viết một bình luận