Hai điện tích điểm đc đặt cố định và cách điện trong một bình khí thì lực tương tác cu-lông là 12N. Khi đổ đầy một chất lỏng cách điện thì lực tương t

Photo of author

By Athena

Hai điện tích điểm đc đặt cố định và cách điện trong một bình khí thì lực tương tác cu-lông là 12N. Khi đổ đầy một chất lỏng cách điện thì lực tương tác giữa chúng là 4N.Tính hằng số điện môi của chất lỏng đó

0 bình luận về “Hai điện tích điểm đc đặt cố định và cách điện trong một bình khí thì lực tương tác cu-lông là 12N. Khi đổ đầy một chất lỏng cách điện thì lực tương t”

 1. Đáp án:

  \(\varepsilon = 3\)

  Giải thích các bước giải:

  Công thức tính lực tương tác: \(F = {{k\left| {{q_1}{q_2}} \right|} \over {\varepsilon {r^2}}}\)
  Khi hai điện tích được đặt trong bình khí, ta có:
  \(\varepsilon = 1 \Rightarrow F = {{k\left| {{q_1}{q_2}} \right|} \over {{r^2}}} = 12N\,\,\,\left( 1 \right)\)
  Khi đổ đầy 1 chất lỏng có hằng số điện môi là \(\varepsilon \) thì lực tương tác của hai điện tích điểm lúc này là:
  \(F’ = {{k\left| {{q_1}{q_2}} \right|} \over {\varepsilon {r^2}}} = 4N\,\,\,\left( 2 \right)\)
  Theo bài ra ta có:
  \(\eqalign{
  & F = 3F’ \Leftrightarrow {{k\left| {{q_1}{q_2}} \right|} \over {{r^2}}} = 3.{{k\left| {{q_1}{q_2}} \right|} \over {\varepsilon {r^2}}} \cr
  & \Leftrightarrow 1 = {3 \over \varepsilon } \Rightarrow \varepsilon = 3 \cr} \)

Viết một bình luận