Tim 3 số xyz biết x và y tỉ lệ thuận với 3 và 4 y và z tỉ lệ nghịch với 6 và 7,5 và z-x= 2,4 Giúp mình vớiii

Photo of author

By Madeline

Tim 3 số xyz biết x và y tỉ lệ thuận với 3 và 4 y và z tỉ lệ nghịch với 6 và 7,5 và z-x= 2,4
Giúp mình vớiii

0 bình luận về “Tim 3 số xyz biết x và y tỉ lệ thuận với 3 và 4 y và z tỉ lệ nghịch với 6 và 7,5 và z-x= 2,4 Giúp mình vớiii”

 1. Giải thích các bước giải:

   Từ đề bài => $\frac{x}{3}$  = $\frac{y}{4}$ và y×6 = z×7,5

  => $\frac{y}{5}$ = $\frac{z}{4}$ 

  =>$\frac{x}{15}$ = $\frac{y}{20}$ = $\frac{z}{16}$ 

  Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta đc:$\frac{z-x}{16-15}$ = 2,4

  =>x= 36

  =>y=48

  => z=38,4

  CHO MK 5* VÀ CTLHN NHÁ

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Viết một bình luận