Hai đội công nhân nếu làm chung 1 công việc thì mất 6 ngày, nếu đội thứ nhất làm 3 ngày và đọi thứ 2 làm 7 ngày thì hoàn thành được 2/3 công việc, hỏi

Photo of author

By Rylee

Hai đội công nhân nếu làm chung 1 công việc thì mất 6 ngày, nếu đội thứ nhất làm 3 ngày và đọi thứ 2 làm 7 ngày thì hoàn thành được 2/3 công việc, hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội mất bao nhiêu ngày hoàn thành công việc
Viết một bình luận