Hai xe chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng với vận tốc không đổi. Nếu đi ngược chiều thì sau 20 phút, khoảng cách giữa 2 xe giảm 30km. Nếu

Photo of author

By Piper

Hai xe chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng với vận tốc không đổi. Nếu đi ngược chiều thì sau 20 phút, khoảng cách giữa 2 xe giảm 30km. Nếu đi cùng chiều thì sau 20 phút, khoảng cách giữa hai xe chỉ giảm 6km. Tính vận tốc của mỗi xe

0 bình luận về “Hai xe chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng với vận tốc không đổi. Nếu đi ngược chiều thì sau 20 phút, khoảng cách giữa 2 xe giảm 30km. Nếu”

 1. Đáp án:

  54 km/h; 36 km/h

  Giải thích các bước giải:

  Hai xe chuyển động ngược chiều:
  \({v_1} + {v_2} = \frac{{30}}{{\frac{1}{3}}} = 90\,\,km/h\)
  Hai xe chuyển động cùng chiều:
  \({v_1} – {v_2} = \frac{6}{{\frac{1}{3}}} = 18\,\,km/h\)
  \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {v_1} = 54\,\,km/h\\
  {v_2} = 36\,\,km/h
  \end{array} \right.\)

Viết một bình luận