Hai xe tải giống nhau, mỗi xe có khối lượng 2.10^4 kg, ở cách xa nhau 40m. Lấy g =9,8 m/s^2. Lực hấp dẫn giữa chúng bằng bao nhiêu phần trọng lượng P

By Gabriella

Hai xe tải giống nhau, mỗi xe có khối lượng 2.10^4 kg, ở cách xa nhau 40m. Lấy g =9,8 m/s^2. Lực hấp dẫn giữa chúng bằng bao nhiêu phần trọng lượng P của mỗi xe?

0 bình luận về “Hai xe tải giống nhau, mỗi xe có khối lượng 2.10^4 kg, ở cách xa nhau 40m. Lấy g =9,8 m/s^2. Lực hấp dẫn giữa chúng bằng bao nhiêu phần trọng lượng P”

 1. Đáp án: ~8,513*10^-11

   

  Giải thích các bước giải:ta có:Fhd=(G*m^2)/L^2~ 1,66857*10^-5

  (G là hằng số bạn nhớ bắm máy tính cầm tay là shifl-7-39 nha; vì k/lg = nhau nên gọi m là k/lg chung của 2 m*m=m^2;L là khoảng cách của 2 xe tải)

  sau đó lấy Fhd/P=Fhd/mg~8,513*10^-11

  xong

  Trả lời
 2. Đáp án: $\dfrac{F}{P} = 8,{5.10^{ – 11}}$ lần

   

  Giải thích các bước giải:

  Lực hấp dẫn giữa hai xe là:

   $F = G\dfrac{{{m^2}}}{{{R^2}}} = 6,{67.10^{ – 11}}.\dfrac{{{{({{2.10}^4})}^2}}}{{{{40}^2}}} = 1,{6675.10^{ – 5}}N$

  Trọng lượng mỗi xe: \(P=mg=196000N\)

  Suy ra:

  $\dfrac{F}{P} = 8,{5.10^{ – 11}}$ lần

  Trả lời

Viết một bình luận