Hai lớp 2A và 2B có tất cả 68 học sinh. Nếu lớp 2B bớt đi 3 học sinh còn số học sinh của lớp 2A không thay đổi. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh( hai

Photo of author

By Ayla

Hai lớp 2A và 2B có tất cả 68 học sinh. Nếu lớp 2B bớt đi 3 học sinh còn số học sinh của lớp 2A không thay đổi. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh( hai lớp cộng lại)

0 bình luận về “Hai lớp 2A và 2B có tất cả 68 học sinh. Nếu lớp 2B bớt đi 3 học sinh còn số học sinh của lớp 2A không thay đổi. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh( hai”

  1. Đáp án: 65 học sinh

    Giải thích các bước giải:

    Hai lớp có tất cả số học sinh là:

    68 – 3= 65 ( học sinh )

    Đáp số: 65 học sinh

Viết một bình luận