Hai người làm chung công việc trong 2 ngày. Người thứ nhấ tlamf trong 4 ngày thì xong, người thứ hai làm nốt nửa ngày là hoàn thành

Photo of author

By Clara

Hai người làm chung công việc trong 2 ngày. Người thứ nhấ tlamf trong 4 ngày thì xong, người thứ hai làm nốt nửa ngày là hoàn thành công việc. Hỏi mỗi người làm trong bao lâu?
Viết một bình luận