Hai ô tô cùng khởi hành từ một lúc đi về A và B để đi cùng chiều tới địa điểm C. Biết rằng A cách B là 48km. Sau 3 giờ, ô tô xuất phát từ A đuổi kịp ô

Photo of author

By Athena

Hai ô tô cùng khởi hành từ một lúc đi về A và B để đi cùng chiều tới địa điểm C. Biết rằng A cách B là 48km. Sau 3 giờ, ô tô xuất phát từ A đuổi kịp ô tô xuất phát từ B và gặp nhau tại C. Biết tỉ số vận tốc của ô tô đi từ A và ô tô đi từ B là 5/3. Tính quãng đường BC?
Viết một bình luận