hai ô tô đi trên cùng một quãng đường AB, xe thứ nhất đi mất 120 phút, xe thứ hai đi mất 4 giờ. Nếu vận tốc của xe thứ hai là 12,5 m/s thì vận tốc của

Photo of author

By Amara

hai ô tô đi trên cùng một quãng đường AB, xe thứ nhất đi mất 120 phút, xe thứ hai đi mất 4 giờ. Nếu vận tốc của xe thứ hai là 12,5 m/s thì vận tốc của xe thứ nhất là?
Leave a Comment