hai ô tô đi trên cùng một quãng đường AB, xe thứ nhất đi mất 120 phút, xe thứ hai đi mất 4 giờ. Nếu vận tốc của xe thứ hai là 12,5 m/s thì vận tốc của

By Amara

hai ô tô đi trên cùng một quãng đường AB, xe thứ nhất đi mất 120 phút, xe thứ hai đi mất 4 giờ. Nếu vận tốc của xe thứ hai là 12,5 m/s thì vận tốc của xe thứ nhất là?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận