quãng đường AB dài 98km lúc đầu người đó đi xe đạp hết 2/3 giờ rồi đi tiếp bằng oto hết 1h 30 phút nữa thì tới B biết rằng vận tốc của oto gấp 5 lần

Photo of author

By Rose

quãng đường AB dài 98km lúc đầu người đó đi xe đạp hết 2/3 giờ rồi đi tiếp bằng oto hết 1h 30 phút nữa thì tới B biết rằng vận tốc của oto gấp 5 lần vận tốc của xe đạp. Tính vận tốc của xe đạp, vận tốc của oto

0 bình luận về “quãng đường AB dài 98km lúc đầu người đó đi xe đạp hết 2/3 giờ rồi đi tiếp bằng oto hết 1h 30 phút nữa thì tới B biết rằng vận tốc của oto gấp 5 lần”

 1. Đáp án:

   vận tốc xe đạp:12km/h

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 1h 30 p = 1,5 h = 3/2h
  GỌi vận tốc xe đạp là a =>  vận tốc xe đạp là 5a
  Ta có : a.2/3 + 5a.3/2 = 98
    <=> a.2/3 + a.15/2 = 98
  <=> a . ( 2/3 + 15/2 ) = 98
  => a . 49/6 = 98
  => a = 12
  => 5a = 5.12 = 60
  Vậy vận tốc xe đạp là 12 km/h
  ô tô là 60km/h

 2. Đổi 1h 30 p = 1,5 h = 3/2 giờ
  Gọi vận tốc xe đạp là a =  vận tốc xe đạp là 5A
  Ta có : a.2/3 + 5a.3/2 = 98
   a.2/3 + a.15/2 = 98
   a . ( 2/3 + 15/2 ) = 98
   a . 49/6 = 98
   a = 12
   5A = 5.12 = 60
  Vậy vận tốc xe đạp là 12 km/h
  Vận tốc của xe tô là 60km/h

Viết một bình luận