quãng đường AB dài 98km lúc đầu người đó đi xe đạp hết 2/3 giờ rồi đi tiếp bằng oto hết 1h 30 phút nữa thì tới B biết rằng vận tốc của oto gấp 5 lần

Photo of author

By Rose

quãng đường AB dài 98km lúc đầu người đó đi xe đạp hết 2/3 giờ rồi đi tiếp bằng oto hết 1h 30 phút nữa thì tới B biết rằng vận tốc của oto gấp 5 lần vận tốc của xe đạp. Tính vận tốc của xe đạp, vận tốc của oto
Leave a Comment