Hai số có tổng là 58 số thứ nhất là số bé nhất có 2chư số tìm số thứ 2

Photo of author

By Ivy

Hai số có tổng là 58 số thứ nhất là số bé nhất có 2chư số tìm số thứ 2

0 bình luận về “Hai số có tổng là 58 số thứ nhất là số bé nhất có 2chư số tìm số thứ 2”

 1. Đáp án; 48

  số thứ nhất là số bé nhất có 2 chữ số; là 10

  số thứ 2; 58-10=48

   

   

 2. Đáp án: $48$

  Giải thích các bước giải:

   Vì số bé nhất có 2 chữ số là $10$

  Nên số thứ nhất ;à $10$

  Số thứ hai là :

  $58 – 10 = 48$

  Đáp số : $48$

Viết một bình luận