hai thị xã a và b cách nhau 216km lúc 6giờ xe ô tô thứ nhất đi từ xã A đến xã B với vận tốc 48km/giờ đến 6giờ 15phút xe thứ 2 đi từ xã B Đến xã A với

Photo of author

By Quinn

hai thị xã a và b cách nhau 216km lúc 6giờ xe ô tô thứ nhất đi từ xã A đến xã B với vận tốc 48km/giờ đến 6giờ 15phút xe thứ 2 đi từ xã B Đến xã A với vận tốc 54km/ giờ.
a) sao mấy giờ 2 xe gặp nhau.
b) 2 xe gặp nhau lúc mấy giờ.
C) để đến B lúc 9giờ 30 phút thì sau khi gặp nhau xe ô tô đi từ A phải đi với vận tốc bao nhiêu km/ giờ
Leave a Comment