Hai thùng chứa 700lit nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 100lit nước. Hỏi thùng bé chứa bao nhiêu lít nước

Photo of author

By Rose

Hai thùng chứa 700lit nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 100lit nước. Hỏi thùng bé chứa bao nhiêu lít nước
Viết một bình luận