Hai vòi nước chảy vào một bể vòi một chảy đầy bể trong 5 giờ vòi hai chảy đầy bể trong 7 giờ đầu tiên mở vòi 1 khóa lại mở vòi 2 chảy đến khi bể đầy ,

By Ivy

Hai vòi nước chảy vào một bể vòi một chảy đầy bể trong 5 giờ vòi hai chảy đầy bể trong 7 giờ đầu tiên mở vòi 1 khóa lại mở vòi 2 chảy đến khi bể đầy ,tổng giao hai vòi chảy là 5:48 Hỏi mỗi vòi chảy trong bao nhiêu giờ?

0 bình luận về “Hai vòi nước chảy vào một bể vòi một chảy đầy bể trong 5 giờ vòi hai chảy đầy bể trong 7 giờ đầu tiên mở vòi 1 khóa lại mở vòi 2 chảy đến khi bể đầy ,”

 1. Đổi : 5 giờ 48 phút = 5,48 giờ 

  Vậy tổng 2 vòi chảy được 5,48 giờ

  Gọi thời gian vòi 1 chảy là t ( giờ )

  Gọi thời gian vòi 2 chảy là 5,8 – t ( giờ )

  Thời gian vòi 1 chảy là :

  1/5 x t + 1/7 x ( 5,8 – t ) = 1

  1/5 x t + 29/35 – 1/7 x t = 1

  2/35 x t = 6/35

  t = 6/35 : 2/35

  t = 3

  Vậy vòi 1 chảy trong 3 giờ

  Thời gian vòi 2 chảy là : 

  5,8 – 3 = 2,8 ( giờ )

  Đổi : 2,8 giờ = 2 giờ 48 phút

  Đáp số : Vòi 1 : 3 giờ 

                Vòi 2 : 2 giờ 48 phút

  Chúc bạn học tốt!

  Trả lời
 2. Đổi: `5h48=29/5h`

  Số nước bị thừa là: `(1/5*29/5)-1=4/25`

  Thời gian voi thứ `2` chảy là: `4/25:(1/5-1/7)=14/5h`

  Thời gian vòi `1` chảy: `29/5-14/5=3h`

  Vậy….

  Trả lời

Viết một bình luận