Hàm số sau là hàm chẵn hay lẻ y = sin2x + 1 y = cos 3x + 2 Cho em hỏi luôn là đề thi toán kì 1 lớp 11 có dạng bài tìm m để pt lượng giác có nghiệm hay

Photo of author

By Ruby

Hàm số sau là hàm chẵn hay lẻ
y = sin2x + 1
y = cos 3x + 2
Cho em hỏi luôn là đề thi toán kì 1 lớp 11 có dạng bài tìm m để pt lượng giác có nghiệm hay gì đó k ạ? ( trả lời câu này luôn)
Viết một bình luận