hằng ngày 1 xe khách đi từ a đến b với vận tốc 45km/h. hôm nay vì xuất phát chậm 9 phút nên xe ô tô phải tăng vận tốc thêm 5km/h và đến b đúng thời gi

Photo of author

By Audrey

hằng ngày 1 xe khách đi từ a đến b với vận tốc 45km/h. hôm nay vì xuất phát chậm 9 phút nên xe ô tô phải tăng vận tốc thêm 5km/h và đến b đúng thời gian như mọi hôm. tính quãng đường ab
LÀM HỘ MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP
Leave a Comment