hãy cho biết dân số ngôn ngữ món ăn truyền thống vị trí văn hóa của nước mexico và hàn quốc bằng english nhé giúp mik với

By Julia

hãy cho biết
dân số
ngôn ngữ
món ăn truyền thống
vị trí
văn hóa
của nước mexico
và hàn quốc
bằng english nhé
giúp mik với

0 bình luận về “hãy cho biết dân số ngôn ngữ món ăn truyền thống vị trí văn hóa của nước mexico và hàn quốc bằng english nhé giúp mik với”

 1. 1. population : 126,2 milion and 51,64 milion 

  2. language : Spanish and Korean 

  3. traditional food : Tacos and Kimchi

  4. location : North America and Asia

  Trả lời
 2. 1. population : 126,2 milion and 51,64 milion 

  2. language : Spanish and Korean 

  3. traditional food : Tacos and Kimchi

  4. location : North America and Asia

  5. cultural : Food and Food

  Trả lời

Viết một bình luận