Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 18km/h tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều sau 40s đạt vận tốc 54km/h a)tính gia tốc của xe và quảng đường

By Caroline

Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 18km/h tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều sau 40s đạt vận tốc 54km/h
a)tính gia tốc của xe và quảng đường mà xe đi được trong khoảng thời gian đó
b)nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì sau bao lâu thì sao bao lâu xe đạt được vận tốc 108km/h.vẽ đồ thị vận tốc theo thời gian.

0 bình luận về “Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 18km/h tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều sau 40s đạt vận tốc 54km/h a)tính gia tốc của xe và quảng đường”

 1. Đáp án:đổi : 18km/h = 5m/s

                       54 = 15

  gia tốc: a= v-v0/t-to =0,25 m/s2

                  t= v – v0/a= 100s

  Giải thích các bước giải:

  Trả lời

Viết một bình luận