Hãy cho biết hiệu quả của phép điệp được thể hiện trong các câu thơ sau: Ta muốn ôm Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn; Ta m

By Quinn

Hãy cho biết hiệu quả của phép điệp được thể hiện trong các câu thơ sau:
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mấy đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận