Hãy cho biết hiệu quả của phép điệp được thể hiện trong các câu thơ sau: Ta muốn ôm Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn; Ta m

Photo of author

By Quinn

Hãy cho biết hiệu quả của phép điệp được thể hiện trong các câu thơ sau:
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mấy đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Leave a Comment