Hãy chứng minh a,b sao cho 5a34b chia hết cho cả 2;5;9

Photo of author

By Mackenzie

Hãy chứng minh a,b sao cho 5a34b chia hết cho cả 2;5;9
Viết một bình luận