Hãy kể các thực vật có hoa? Hãy kể các thực vật không có hoa?

By Lyla

Hãy kể các thực vật có hoa?
Hãy kể các thực vật không có hoa?

0 bình luận về “Hãy kể các thực vật có hoa? Hãy kể các thực vật không có hoa?”

  1. Đáp án:

    Thực vật có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

    – Thực vật không có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản không phải là hoa. quả, hạt.

    Lời giải:

    Trả lời

Viết một bình luận