Hãy nêu cảm nhận của em về đoạn trích của bài Sống chết mặc bay “Gần một giờ đêm. Trời mưa tầm tã. Nước sông Nhị Hà lên to quá; khúc đê làng X. thuộc

By Katherine

Hãy nêu cảm nhận của em về đoạn trích của bài Sống chết mặc bay
“Gần một giờ đêm. Trời mưa tầm tã. Nước sông Nhị Hà lên to quá; khúc đê làng X. thuộc phủ X. xem chừng núng thế lắm, hai ba đoạn đã thẩm lậu rồi, không khéo thì vỡ mất.
Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều tới giờ, hết sức giữ gìn, kẻ thì thuồng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp nào cừ, bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khủy chân, người nào người nấy ướt lướt thướt như chuột lột. Tình cảnh trông thật là thảm.”
Các bae khong cần ghi nhiều đâu, chỉ cần lập dàn ý ròi ghi cảm nhận của các bạn wa đoạn văn ddo ntn thoii
Thank you
Viết một bình luận