hảy nêu điểm giống nhau và khác nhau về cấu tạo của cacbonhidrat và lipit

By Parker

hảy nêu điểm giống nhau và khác nhau về cấu tạo của cacbonhidrat và lipit

0 bình luận về “hảy nêu điểm giống nhau và khác nhau về cấu tạo của cacbonhidrat và lipit”

 1. Đặc điểm

  Cacbohiđrat

  Lipit

  Cấu trúc

  – C, H, O trong đó có nhiều O

  – Có liên kết glicôzit

  – C, H, O trong đó có ít O

  – Có liên kết este

  Tính chất

  – Tan nhiều trong nuớc

  – Dễ bị thuỷ phân

  – Không tan trong nuớc, kị nước

  – Tan trong dung môi hữu cơ

  Vai trò

  – Cung cấp và dự trữ năng lượng

  – Cấu trúc tế bào

  – Dự trữ năng luợng và nhiều chức năng sinh học khác

  – Tham gia cấu trúc màng, thành phần của vitamin, hoocmôn.

  @gitrang111

  @notcopy

  @how are you team

  @gitrang mong bài này đc hay nhất và đc 5sao nho

  Chúc bn hc tốt.

   

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

  . Những điểm giống nhau giữa cacbohidrat và lipit gồm:

  1. đều được cấu tạo bởi 3 loại nguyên tố chính là C, H, O.

  2. đều là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào.

  3. đều là thành phần cấu trúc của các bộ phận tế bào.

  4. đều là nguyên liệu trực tiếp để oxi hóa tạo năng lượng.

  5. đều tham gia cấu tạo các hoocmon sinh dục.

  những điểm khác nhau giua74 cavbohidrat và lipit gồm:

  –   C, H, O trong đó có nhiều O

  –   Có liên kết glicôzit

  –   C, H, O trong đó có ít O

  –   Có liên kết este

  Tính chất

  –   Tan nhiều trong nuớc

  –   Dễ bị thuỷ phân

  –   Không tan trong nuớc, kị nước

  –   Tan trong dung môi hữu cơ

  Vai trò

  –   Cung cấp và dự trữ năng lượng

  –   Cấu trúc tế bào

  –    Dự trữ năng luợng và nhiều chức năng sinh học khác

  –    Tham gia cấu trúc màng, thành phần của vitamin, hoocmôn

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm