Hãy nêu hình thức vá ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản

By Kinsley

Hãy nêu hình thức vá ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản

0 bình luận về “Hãy nêu hình thức vá ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản”

 1. – Tính chất: Cách mạng Hà Lan vừa là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, vừa là cuộc cách mạng tư sản, bởi vì nó vừa chống bọn xâm lược Tây Ban Nha vừa mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  – Ý nghĩa:

  + Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

  + Lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  + Mở ra thời đại mới, thời đại bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Trả lời

Viết một bình luận