hãy so sánh phân tử khí ô xi nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với phân tử hiđro,phân tử khí nitơ và phân tử khí cacbonic

By Melody

hãy so sánh phân tử khí ô xi nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với phân tử hiđro,phân tử khí nitơ và phân tử khí cacbonic

0 bình luận về “hãy so sánh phân tử khí ô xi nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với phân tử hiđro,phân tử khí nitơ và phân tử khí cacbonic”

 1. Giải thích các bước giải:

  $d_{O_2/H_2}$`=32/2=16`

  `->O_2` nặng hơn `H_2=16` lần

  $d_{O_2/N_2}$`=32/28=1,143`

  `->O_2` nặng hơn `N_2=1,143` lần

  $d_{O_2/CO_2}$`=32/44=0,73`

  `->O_2` nhẹ hơn `N_2=0,73` lần

  Trả lời
 2. Đáp án: Ụ v Ụ tui không biết bấm phân số 

  d O2/H2=32/2=16 lần

  d O2/N2=32/28~ 1,14 lần

  d O2/CO2=32/44 ~ 0,72 lần

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm