hãy thành lập lưới thức ăn và liệt kê chuỗi thức ăn đối với các sinh vật sau:cỏ,hươu,chuột,cây,sâu,đại bàng,hổ,vi sinh vật

By Genesis

hãy thành lập lưới thức ăn và liệt kê chuỗi thức ăn đối với các sinh vật sau:cỏ,hươu,chuột,cây,sâu,đại bàng,hổ,vi sinh vật

0 bình luận về “hãy thành lập lưới thức ăn và liệt kê chuỗi thức ăn đối với các sinh vật sau:cỏ,hươu,chuột,cây,sâu,đại bàng,hổ,vi sinh vật”

 1. Đáp án:

  – Lưới thức ăn:

  Hình ảnh

  – Chuỗi thức ăn gồm 3 móc xích:

  + Cỏ → Hươu → Vi sinh vật

  + Cỏ → Sâu → Vi sinh vật

  + Cỏ → Chuột → Vi sinh vật

  – Chuỗi thức ăn gồm 4 móc xích:

  + Cỏ → Hươu → Hổ → Vi sinh vật

  + Cỏ → Sâu → Cầy → Vi sinh vật

  – Chuỗi thức ăn có 5 móc xích:

  + Cỏ → Sâu → Cầy → Đại bàng → Vi sinh vật

   

  hay-thanh-lap-luoi-thuc-an-va-liet-ke-chuoi-thuc-an-doi-voi-cac-sinh-vat-sau-co-huou-chuot-cay-s

  Trả lời

Viết một bình luận