Hãy tìm các đồ dùng ở nhà một vật có dạng giống một gương cầu lồi.Đặt một vật trước gương đó và quan sát ảnh của vật tạo bởi gương. Ảnh đó có độ lớn t

By Reagan

Hãy tìm các đồ dùng ở nhà một vật có dạng giống một gương cầu lồi.Đặt một vật trước gương đó và quan sát ảnh của vật tạo bởi gương. Ảnh đó có độ lớn thay đổi thế nào khi ta đưa vật lại gần gương.
Giúp mình với.Mình cần gấp…

0 bình luận về “Hãy tìm các đồ dùng ở nhà một vật có dạng giống một gương cầu lồi.Đặt một vật trước gương đó và quan sát ảnh của vật tạo bởi gương. Ảnh đó có độ lớn t”

 1. Đáp án: Như mặt ngoài cái thìa bóng, nắp cốc bóng, nắp vung nồi bóng…

  Đặt một vật trước gương đó và quan sát ảnh của vật tạo bởi gương. Ảnh đó có độ lớn càng lớn khi ta đưa vật lại gần gương

  Giải thích các bước giải:

  Trả lời
 2. gương oto, xe máy, thìa, môi múc canh,…

  khi ta đưa vật lại gần gương thì ảnh càng lớn nhưng không thể lớn hơn vật

  Trả lời

Viết một bình luận