hãy tính khối lượng của những khí sau: a/có tỉ khối với khí nitơ :2;2,857;2,07 b/có tỉ khối với không khí:2,45;0,965;2,20

By Emery

hãy tính khối lượng của những khí sau:
a/có tỉ khối với khí nitơ :2;2,857;2,07
b/có tỉ khối với không khí:2,45;0,965;2,20

0 bình luận về “hãy tính khối lượng của những khí sau: a/có tỉ khối với khí nitơ :2;2,857;2,07 b/có tỉ khối với không khí:2,45;0,965;2,20”

 1. Đáp án:

   a/

  d$\frac{Khí}{N2}$ =2

  =>M Khí =2.28=56g

  d$\frac{Khí}{N2}$ =2,857

  =>M khí=2,857.28=79,996g

  d$\frac{Khí}{N2}$ =2,07

  =>M khí=2,07.28=57,96g

  b/

  d$\frac{Khí}{Không khí}$ =2,45

  => M khí=2,45.29=71,05g

  d$\frac{Khí}{Không khí}$ = 0,965

  => M khí=0,965.29=27,985g

  d$\frac{Khí}{Không khí}$ =2,2

  =>M khí=2,2.29=63,8g

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời
 2. Sửa đề: Tính KL mol của những khí sau:

  a) $d_{khi/N_2}=2→\overline{M_{khi}}=2\times 28=56(g/mol)$

  Tương tự: $M_{khi}=80(g/mol)$

  $M_{khi}=58(g/mol)$

  $b)$ $M_{khi}=71,05(g/mol)$

  $M_{khi}=28(g/mol)$

  $M_{khi}=63,8(g/mol)$

   

  Trả lời

Viết một bình luận