Hãy viết bài văn miêu tả cây phượng và tiếng ve kêu mùa hè ( lưu ý trong bài văn phải sử dụng 1-3 câu văn so sánh

By Valentina

Hãy viết bài văn miêu tả cây phượng và tiếng ve kêu mùa hè ( lưu ý trong bài văn phải sử dụng 1-3 câu văn so sánh
Viết một bình luận