Hãy viết một bài văn nghĩ của em về đoạn thơ sau : ” người đồng mình thô sơ da thịt Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con Người đồng mình tự đục đá kê cao qu

Photo of author

By Vivian

Hãy viết một bài văn nghĩ của em về đoạn thơ sau :
” người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục
Con ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con .”
Mong mn giúp mik vs sáng mai mk thi roii ạ
Leave a Comment