Hãy viết một đoạn văn về chủ đề học tập có sử dụng từ nhiều nghĩa

Photo of author

By Raelynn

Hãy viết một đoạn văn về chủ đề học tập có sử dụng từ nhiều nghĩa

0 bình luận về “Hãy viết một đoạn văn về chủ đề học tập có sử dụng từ nhiều nghĩa”

  1. Môn Toán là môn học mà mình yêu thích nhất. Trong các môn học như : môn văn, địa lý, lịch sử,…. thì môn Toán là môn học đem lại cho mình nhiều hứng thú nhất. Cô Ly (cô giáo chủ nhiệm lớp 8A) là một cô giáo dạy Toán rất giỏi. Cô chính là người đã kèm cặp và dạy dỗ mình. Ngày từ những ngày đầu bước chân vào lớp học, mình đã cô chỉ bảo rất nhiều. Cách truyền đạt của cô thật hập dẫn, mỗi giờ học mình như được lạc vào một thế giới khác.

Viết một bình luận