Hiện nay tổng tuổi 2 anh em là 32 tuổi.Cách đây 2 năm tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.Tính tuổi anh và em hiện nay

Photo of author

By Hailey

Hiện nay tổng tuổi 2 anh em là 32 tuổi.Cách đây 2 năm tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.Tính tuổi anh và em hiện nay




Viết một bình luận