Hiệu của hai số là 50,67. Tìm hai số đó biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của số thứ nhất sang bên trái một chữ số thì được số thứ hai.

By Everleigh

Hiệu của hai số là 50,67. Tìm hai số đó biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của số thứ nhất sang bên trái một chữ số thì được số thứ hai.

0 bình luận về “Hiệu của hai số là 50,67. Tìm hai số đó biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của số thứ nhất sang bên trái một chữ số thì được số thứ hai.”

 1. Đáp án:

  Nếu chuyển dấu phẩy của số thứ nhất sang bên trái một chữ số thì được số thứ hai. Nghĩa là số thứ nhất gấp 10 lần số thứ hai.

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  10 – 1 = 9 (phần)

  Số thứ hai là:

  50,67 : 9 = 5,63

  Số thứ nhất là: 56,3.

  Đáp số: Số thứ nhất: 56,3

  Số thứ hai: 5,63.

  Giải thích các bước giải:

  Đây là dạng toán hiệu tỉ.

  Các bước giải:

  • Bước 1: Tìm hiệu hai số (nếu ẩn hiệu)
  • Bước 2: Tìm tỉ số (nếu ẩn tỉ)
  • Bước 3: Vẽ sơ đồ
  • Bước 4: Tìm hiệu số phần bằng nhau
  • Bước 5: Số bé = Hiệu : Hiệu số phần x số phần của số bé
  • Bước 6: Số lớn bằng = Số bé + Hiệu
  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Khi chuyển dâu phẩy của số thứ nhất sang bên trái 1 chữ số thì được số thứ hai vậy số thứ hai sẽ bằng 1/10 số thứ nhất

  số thứ hai 1 phần

  số thứ nhất 10 phần

  áp dụng công thức hiệu tỉ ta có

  hiệu số phần bằng nhau là

  10-1=9(phần)

  số thứ nhất là

  50,67:9×10=56,3

  số thứ hai là

  50,67:9×1=5,63

  vậy số thứ nhất là 56,3 còn số thứ hai là 5,63

  chúc bạn học giỏi nha , nocopy

  Trả lời

Viết một bình luận