Hình hộp chữ nhật A có các kích thước gấp 3 lần so với hình hộp chữ nhật B. Hỏi thể tích hình hộp chữ nhật A bằng bao nhiêu phần trăm hình hộp chữ nhậ

Photo of author

By Raelynn

Hình hộp chữ nhật A có các kích thước gấp 3 lần so với hình hộp chữ nhật B. Hỏi thể tích hình hộp chữ nhật A bằng bao nhiêu phần trăm hình hộp chữ nhật B?

0 bình luận về “Hình hộp chữ nhật A có các kích thước gấp 3 lần so với hình hộp chữ nhật B. Hỏi thể tích hình hộp chữ nhật A bằng bao nhiêu phần trăm hình hộp chữ nhậ”

 1. Đáp án:

  3=3/1

  Tỉ số phần trăm hình hộp chữ nhật A so với hình hộp chữ nhật B là:

  3:1=3=300(%)

  Đáp số:300%

  học tốt!

   

 2. 3 lần = 3/1

  Số phần trăm hình hộp chữ nhật A bằng so với hình hộp chữ nhật B là : 3 : 1 = 3 = 300%

  Đ/S : 300%

Viết một bình luận