Hình khai triển của mặt xung quanh của một hình nón là một hình quạt, bán kính hình quạt đó là 16cm, số đo cung là 120 độ. Tính bán kính đường tròn hì

Photo of author

By Raelynn

Hình khai triển của mặt xung quanh của một hình nón là một hình quạt, bán kính hình quạt đó là 16cm, số đo cung là 120 độ. Tính bán kính đường tròn hình nón
Viết một bình luận