hộ 1 hình lập phương có diện tích toàn phần là 294cm. tính diện tích xung quanh của hình lạp phương

By Charlie

hộ
1 hình lập phương có diện tích toàn phần là 294cm. tính diện tích xung quanh của hình lạp phương

0 bình luận về “hộ 1 hình lập phương có diện tích toàn phần là 294cm. tính diện tích xung quanh của hình lạp phương”

 1. Đáp án:16 cm2

   

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích mặt đáy là:

  294:6=49

  ta có 49=7×7

  Vậy mỗi cạnh = 7 cm

  Diện tích xung quanh là:

  (7×7)x 4=196 cm2

  Trả lời
 2. Đáp án:

  196cm²

  Giải thích các bước giải:

   Cạnh hình lập phương là :

  a x a x 6 = 294

  ⇔ a² = 49 

  ⇔ a= 7 cm

  Diện tích xung quanh của hình lập phương là :

  7 x 7 x 4 = 196cm²

  Trả lời

Viết một bình luận